Topraklarımızdaki Halı Kültürü

Türk el işçiliğinde halının önemli bir konumu ve tarihi vardır. Türklerde ilk halı dokumacılığı örneğine Hunlar’da rastlanmıştır, ilk halı tasarımı tekniği ise düğümleme tekniğidir. Altay dağlarının eteklerindeki Pazirik höyüğünde bulunan ve 3 ve 4. yüzyıllara tarihlenen halı örnekleri ilk düğümlü halı parçalarıdır. Bir düz dokuma üzerine yün iplikleri düğümleyerek hopan adı verilen örtüleri (battaniye) elde eden Hunlar, son­raları bu işlemi dokuma sırasında gerçek­leştirme yolunu bulmuşlardır. Bu dönem­den ele geçen halı parçalarının küçük bo­yutlu ve çok tüylü oluşu, desenleri hak­kında bir fikir edinilmesine olanak verme­mektedir. Böylece ilk olarak Orta Asya’da yaşayan göçebe topluluklar arasında yay­gınlaşan düğümlü halı dokumacılığı, XI. yy.’dan başlayarak Selçuklular’ın Yakındo­ğu’ya yayılmaları sürecinde Anadolu’ya da girmiştir. Selçuklu halı dokumacılığının Anadolu’daki merkezleri, ticaret yolları üzerinde bulunmalarına koşut olarak ge­lişen Konya, Kayseri, Aksaray ve Si­vas’tır. En nitelikli selçuklu halıları bura­lardaki atölyelerde dokunmuştur. Ayrıca Uşak, Kula, Demirci, Gördes, Bergama, Milas çevresine yerleşen bazı türkmen oymakları da bu yörelerde halıcılığın ge­lişmesinde etkili olmuştur. Avnı dönemde

Orta Anadolu’da Lâdik, Kırşehir, Avanos (Nevşehir), Bor (Niğde), Maden, halı do­kumacılığının öteden beri sürdürüle geldiği yöreler olarak önem kazanmıştır,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir